Schadevergoeding na een aanrijding

24 februari 2017

Stel: na een aanrijding wordt je auto ‘total loss’ verklaard. Vast staat dat een ander voor de aanrijding en de schade aansprakelijk is. Hoe moet de hoogte van de schadevergoeding dan worden berekend? De veroorzaker stelt dat de waarde van de auto moet worden berekend aan de hand van een ‘afschrijvingsmethode’. De Hoge Raad hanteert een andere methode.

Schadevergoeding na een aanrijding

Een benadeelde moet zoveel mogelijk in de toestand worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd als de aanrijding niet zou hebben plaatsgevonden. Als de auto in het geheel verloren gaat, dan is de schade gelijk aan de waarde van de auto. Als de zaak een exemplaar is: zonder eigen, individueel bepaalde kenmerken, van een soort waarvoor een voor het publiek toegankelijke markt bestaat, dan wordt het nadeel in het algemeen gelijk gesteld op de waarde in het economische verkeer ten tijde van het verlies (‘de marktwaarde’).

Lees het interessante arrest van de Hoge Raad hier.