Een mogelijk baanbrekend arrest voor de billijke vergoeding!

3 juli 2017

Sinds 2015 hebben ontslagen medewerkers recht op een zogenaamde transitievergoeding, van maximaal 76.000 euro of één jaarsalaris. Een ontslagen werknemer heeft hierop recht wanneer hij twee jaar of langer in dienst is geweest bij de werkgever. Daarnaast heeft de werknemer mogelijk recht op een billijke vergoeding, welke via de rechter toegewezen kan worden. Deze vergoeding wordt vaak de ‘ontslagvergoeding’ genoemd. Tot op heden varieerde deze vergoeding tussen ongeveer 1 en 26 maandsalarissen. Recent oordeelde de Hoge Raad echter dat een schadevergoeding van een paar duizend euro niet altijd voldoende is om de werkgever voor fout handelen op de vingers te tikken. Wat was er aan de hand?

Een onterecht ontslagen kapster

Een kapster die na 25 jaar gedwongen moest vertrekken bij een kapperszaak, maakte (via de rechter) aanspraak op een billijke vergoeding. De advocaat van de vrouw eist een billijke vergoeding van ruim 60.000 euro, namelijk het bedrag dat zij door het ontslag tot haar pensioen misloopt.

Ook de rechter vond dat de nieuwe eigenaren van de kapperszaak de kapster zonder goede reden hebben ontslagen. Daarom heeft zij, naast een transitievergoeding, recht op een ontslagvergoeding van 4000 euro, zo oordeelde de rechter. De kapster ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Wat vindt de Hoge Raad?

De Hoge Raad heeft zich over de zaak gebogen en oordeelt dat een schadevergoeding van een paar duizend euro, niet altijd voldoende is om de werkgever voor fout handelen op de vingers te tikken. Volgens de Hoge Raad is van fout handelen, bijvoorbeeld sprake als een werknemer zonder goede reden wordt ontslagen. Bovendien werd in dit geval bij de bepaling van de billijke vergoeding geen rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden van de ontslagen werknemer.

De ontslagen kapster, die (maar) 4,5 uur per week werkte, eist een billijke vergoeding van ongeveer 60.000 euro. De Hoge Raad oordeelt dat de kapster een dergelijk bedrag in beginsel mag eisen.

Billijke vergoeding

Of de kapster daadwerkelijk een billijke vergoeding van 60.000 euro krijgt is overigens nog de vraag. De Rechtbank Den Bosch moet binnenkort bepalen of de kapster de vergoeding die zij eist ook daadwerkelijk krijgt. Mogelijk is dit arrest van de Hoge Raad daarom van enorm belang voor de ontslagvergoeding van onterecht ontslagen werknemers!

Lees het hele arrest van de Hoge Raad hier.

Lees ook het interessante artikel over dit onderwerp van de NOS!