Actualiteiten

Wat is wraking?

18 april 2017

Uit het jaarverslag van de Rechtspraak blijkt dat het aantal wrakingsverzoeken in 2016 aanzienlijk is gedaald ten opzichte van 2015. In 2016 werd 620 keer een wrakingsverzoek ingediend, terwijl in 2015 maar liefst 713 om het…

Wordt een dief eigenaar door verjaring?

11 april 2017

Door verkrijgende verjaring wordt zelfs een dief uiteindelijk eigenaar van de zaak die hij heeft gestolen. Maar de bestolene blijft - na verloop van de verjaringstermijn - niet met lege handen achter. Uit een recente uitspraak van de…

DENK vs. Sylvana Simons [de eis]

10 april 2017

Op 24 december 2016 maakte Sylvana Simons bekend dat ze de politieke partij Denk zou verlaten. Vier maanden na haar (onverwachte) vertrek stonden Denk en Simons op 10 april j.l. tegenover elkaar in de rechtbank…

Opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zonder opzegbeding

3 april 2017

Een interessante uitspraak van de Rechtbank Overijssel over het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zonder opzegbeding. Een dergelijke arbeidsovereenkomst kan in beginsel niet tussentijds worden opgezegd, tenzij er sprake is van wederzijds goedvinden. De…

Wat is conformiteit?

21 maart 2017

Stel: je koopt een mooi product, maar na je aankoop blijkt het product niet aan je verwachtingen voldoet. In sommige gevallen is dan sprake van non-conformiteit. Maar wat is conformiteit eigenlijk? En wat mag van een…

Wat is een transitievergoeding?

28 februari 2017

Recent oordeelde de Rechtbank Limburg dat een werkgever geen transitievergoeding is verschuldigd als het dienstverband op initiatief van de werknemer niet is voortgezet. Maar wat is een transitievergoeding precies? En wanneer heeft een werknemer er recht…

Schadevergoeding na een aanrijding

24 februari 2017

Stel: na een aanrijding wordt je auto 'total loss' verklaard. Vast staat dat een ander voor de aanrijding en de schade aansprakelijk is. Hoe moet de hoogte van de schadevergoeding dan worden berekend? De veroorzaker stelt dat…

1 3 4 5