• Boek 10 Artikel 44 (10:44 BW)

    Rechtsbetrekking tussen echtgenoot en derde

    1. De gevolgen van het huwelijksvermogensregime ten aanzien van een rechtsbetrekking tussen een echtgenoot en een derde worden beheerst door het recht dat op het huwelijksvermogensregime toepasselijk is.