• Boek 10 Artikel 48 (10:48 BW)

    Toepassing artikel 1:92 lid 3 BW

    1. Artikel 92 lid 3 van Boek 1 is uitsluitend van toepassing ter zake van verhaal dat in Nederland wordt uitgeoefend op
      1. een echtgenoot wiens huwelijksvermogensregime wordt beheerst door Nederlands recht, of
      2. een echtgenoot op wie ingevolge artikel 46 van dit Boek verhaal mogelijk is.