• Boek 10 Artikel 50 (10:50 BW)

    Toepassing artikel 1:131 BW

    1. Artikel 131 van Boek 1 is ook van toepassing indien het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten door een vreemd recht wordt beheerst.