• Boek 10 Artikel 72 (10:72 BW)

    Intern recht

    1. Tijdens het geregistreerd partnerschap kunnen de partners hun partnerschapsvermogensregime onderwerpen aan een ander intern recht dan het recht dat tot dusver van toepassing was.
    2. De leden 2 en 3 van artikel 70 van dit Boek zijn van overeenkomstige toepassing.