• Boek 10 Artikel 75 (10:75 BW)

    Aanwijzing van het toepasselijke recht

    1. De aanwijzing van het toepasselijke recht op het partnerschapsvermogensregime moet uitdrukkelijk zijn overeengekomen of anderszins ondubbelzinnig voortvloeien uit partnerschapsvoorwaarden.