• Boek 10 Artikel 78 (10:78 BW)

    Gevolgen partnerschapsvermogensregime

    1. De gevolgen van het partnerschapsvermogensregime ten aanzien van een rechtsbetrekking tussen een partner en een derde worden beheerst door het recht dat op het partnerschapsvermogensregime toepasselijk is.