• Boek 10 Artikel 82 (10:82 BW)

    toepasselijkheid artikel 1:92 lid 3 BW

    1. Artikel 92 lid 3 van Boek 1 is uitsluitend van toepassing ter zake van verhaal dat in Nederland wordt uitgeoefend op:
      1. een partner wiens partnerschapsvermogensregime wordt beheerst door het Nederlandse recht, of
      2. een partner op wie ingevolge artikel 80 van dit Boek verhaal mogelijk is.