• Boek 10 Artikel 84 (10:84 BW)

    Toepasselijkheid artikel 1:131 BW

    1. Artikel 131 van Boek 1 is ook van toepassing indien het partnerschapsvermogensregime van de partners door een vreemd recht wordt beheerst.