• Boek 2 Artikel 11 (2:11 BW)

  Bestuurdersaansprakelijkheid

  De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is.

  Toelichting


  In Nederland kan een rechtspersoon bestuurder zijn van een andere rechtspersoon. In artikel 2:11 BW wordt geregeld dat een natuurlijk persoon niet bestuurdersaansprakelijkheid kan ontduiken door een rechtspersoon tussen hem en een andere rechtspersoon te schuiven. Artikel 2:11 BW is een anti-misbruikbepaling.

   

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.