• Boek 2 Artikel 11 (2:11 BW)

    Bestuurdersaansprakelijkheid

    1. De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is.

    Jurisprudentie

    Hoge Raad, 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275.

    Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad jegens schuldeiser. Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt. Reikwijdte van art. 2:11 BW.