• Boek 2 Artikel 25 (2:25 BW)

    Dwingend recht

    1. Van de bepalingen van dit boek kan slechts worden afgeweken, voor zover dat uit de wet blijkt.