• Boek 2 Artikel 28 (2:28 BW)

    Opname statuten in notariële akte

    1. Is een vereniging niet overeenkomstig het eerste lid van het vorige artikel opgericht, dan kan de algemene vergadering besluiten de statuten te doen opnemen in een notariële akte.
    2. De leden 2-5 van het vorige artikel zijn van overeenkomstige toepassing.