• Boek 2 Artikel 300a (2:300a BW)

    Faillissement van een stichting

    1. De artikelen 131, 138, 139, 149 en 150 zijn van overeenkomstige toepassing in geval van faillissement van een stichting die aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen.