• Boek 2 Artikel 326 (2:326 BW)

    Inhoud van voorstel tot fusie

    1. Het voorstel tot fusie vermeldt naast de in artikel 312 genoemde gegevens:
      1. de ruilverhouding van de aandelen en eventueel de omvang van de betalingen krachtens de ruilverhouding;
      2. met ingang van welk tijdstip en in welke mate de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschappen zullen delen in de winst van de verkrijgende vennootschap;
      3. hoeveel aandelen eventueel zullen worden ingetrokken met toepassing van artikel 325 lid 3;
      4. de gevolgen van de fusie voor de houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen;
      5. de hoogte van de schadeloosstelling voor een aandeel bij toepassing van artikel 330a;
      6. het totaal bedrag waarvoor ten hoogste met toepassing van artikel 330a schadeloosstelling kan worden verzocht.