• Boek 2 Artikel 327 (2:327 BW)

    Gegevens toelichting op voorstel tot fusie

    1. In de toelichting op het voorstel tot fusie moet het bestuur mededelen:
      1. volgens welke methode of methoden de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld;
      2. of deze methode of methoden in het gegeven geval passen;
      3. tot welke waardering elke gebruikte methode leidt;
      4. indien meer dan een methode is gebruikt, of het bij de waardering aangenomen betrekkelijke gewicht van de methoden in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar kan worden beschouwd; en
      5. welke bijzondere moeilijkheden er eventueel zijn geweest bij de waardering en bij de bepaling van de ruilverhouding.