• Boek 2 Artikel 33 (2:33 BW)

    Toelating leden

    1. Tenzij de statuten anders bepalen, beslist het bestuur over de toelating van een lid en kan bij niet-toelating de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.