• Boek 2 Artikel 34a (2:34a BW)

    Verbintenissen aan lidmaatschap

    1. Verbintenissen kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap worden verbonden.