• Boek 2 Artikel 5 (2:5 BW)

    Gelijkstelling met natuurlijk persoon

    1. Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.