• Boek 2 Artikel 65 (2:65 BW)

    Oprichting naamloze vennootschap

    1. De akte van oprichting van een naamloze vennootschap wordt verleden in de Nederlandse taal. Een volmacht tot medewerking aan die akte moet schriftelijk zijn verleend.