• Boek 2 Artikel 66 (2:66 BW)

    Statuten naamloze vennootschap

    1. De akte van oprichting moet de statuten van de naamloze vennootschap bevatten. De statuten bevatten de naam, de zetel en het doel van de vennootschap.
    2. De naam vangt aan of eindigt met de woorden Naamloze Vennootschap, hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort tot "N.V.".
    3. De zetel moet zijn gelegen in Nederland.