• Boek 3 Artikel 305b (3:305b BW)

    Instellen rechtsvordering: toevertrouwde belangen

    1. Een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 kan een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover hem de behartiging van deze belangen is toevertrouwd.
    2. De leden 2 tot en met 5 van artikel 305a van dit Boek zijn van overeenkomstige toepassing.