• Boek 5 Artikel 17 (5:17 BW)

    Vruchtgebruik

    1. Degene die krachtens zijn genotsrecht op een zaak gerechtigd is tot de vruchten daarvan, verkrijgt de eigendom der vruchten door haar afscheiding.