• Boek 5 Artikel 18 (5:18 BW)

    Prijsgeven bezit

    1. De eigendom van een roerende zaak wordt verloren, wanneer de eigenaar het bezit prijsgeeft met het oogmerk om zich van de eigendom te ontdoen.