• Boek 5 Artikel 21 (5:21 BW)

    Gebruik van de ruimte boven en onder de oppervlakte

    1. De bevoegdheid van de eigenaar van de grond om deze te gebruiken, omvat de bevoegdheid tot gebruik van de ruimte boven en onder de oppervlakte.
    2. Het gebruik van de ruimte boven en onder de oppervlakte is aan anderen toegestaan, indien dit zo hoog boven of zo diep onder de oppervlakte plaats vindt, dat de eigenaar geen belang heeft zich daartegen te verzetten.
    3. De vorige leden zijn niet van toepassing op de bevoegdheid tot vliegen.