• Boek 5 Artikel 24 (5:24 BW)

    Onroerende zaken zonder eigenaar

    1. Aan de Staat behoren onroerende zaken die geen andere eigenaar hebben.