• Boek 5 Artikel 25 (5:25 BW)

    Zeebodem eigendom Staat

    1. De bodem van de territoriale zee en van de Waddenzee is eigendom van de Staat.