• Boek 5 Artikel 26 (5:26 BW)

    Rechtsvermoeden eigendom stranden

    1. De stranden der zee tot aan de duinvoet worden vermoed eigendom van de Staat te zijn.