• Boek 5 Artikel 28 (5:28 BW)

    Rechtsvermoeden openbare onroerende zaken

    1. Onroerende zaken die openbaar zijn, met uitzondering van de stranden der zee, worden, wanneer zij door een openbaar lichaam worden onderhouden, vermoed eigendom van dat openbare lichaam te zijn.
    2. Dit vermoeden werkt niet tegenover hem aan wie het onderhoud is overgenomen.