• Boek 5 Artikel 4 (5:4 BW)

    Inbezitneming res nullius

    1. Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.