• Boek 5 Artikel 41 (5:41 BW)

    Afwijken bij verordening

    1. Van de artikelen 38, 39 en 40 lid 1 kan bij verordening worden afgeweken.