• Boek 5 Artikel 43 (5:43 BW)

    Muur

    1. Onder muur wordt in deze en de volgende titel verstaan iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting.