• Boek 5 Artikel 51 (5:51 BW)

    Vaststaande en ondoorzichtige vensters

    1. In muren, staande binnen de in het vorige artikel aangegeven afstand, mogen steeds lichtopeningen worden gemaakt, mits zij van vaststaande en ondoorzichtige vensters worden voorzien.