• Boek 5 Artikel 52 (5:52 BW)

    Afdekking van gebouwen en werken

    1. Een eigenaar is verplicht de afdekking van zijn gebouwen en werken zodanig in te richten, dat daarvan het water niet op eens anders erf afloopt.
    2. Afwatering op de openbare weg is geoorloofd, indien zij niet bij de wet of verordening verboden is.