• Boek 5 Artikel 53 (5:53 BW)

    Water of vuilnis bij naburig erf

    1. Een eigenaar is verplicht er voor te zorgen dat geen water of vuilnis van zijn erf in de goot van eens anders erf komt.