• Boek 5 Artikel 58 (5:58 BW)

    Vorderen gedogen leiding

    1. De eigenaar van een erf die water, elektriciteit, gas en warmte dat elders te zijner beschikking staat, door een leiding wil aanvoeren, kan tegen vooraf te betalen of te verzekeren schadevergoeding van de eigenaars der naburige erven vorderen te gedogen dat deze leiding door of over hun erven gaat.
    2. De laatste vier leden van het vorige artikel vinden daarbij overeenkomstige toepassing.