• Boek 5 Artikel 68 (5:68 BW)

    Aanleggen goot

    1. Iedere mede-eigenaar mag op de mandelige scheidsmuur tot op de helft der dikte een goot aanleggen, mits het water niet op het erf van de andere mede-eigenaar uitloost.