• Boek 5 Artikel 69 (5:69 BW)

    Afwijkende regeling

    1. De artikelen 64, 65, 66 lid 2, 67 en 68 vinden geen toepassing voorzover een overeenkomstig artikel 168 van boek 3 getroffen regeling anders bepaalt.