• Boek 5 Artikel 74 (5:74 BW)

    Uitoefening erfdienstbaarheid

    1. De uitoefening der erfdienstbaarheid moet op de voor het dienende erf minst bezwarende wijze geschieden.