• Boek 6 Artikel 1 (6:1 BW)

  Ontstaan verbintenissen

  1. Verbintenissen kunnen slechts ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit.

  Toelichting

  Voortvloeiend uit de wet

  Artikel 6:1 BW bepaalt dat verbintenissen slechts kunnen ontstaan als dit uit de wet voortvloeit. Veruit de meeste verbintenissen vloeien voort uit het sluiten van een overeenkomst. Verder vloeien verbintenissen voort uit bijvoorbeeld: onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling, zaakwaarneming en ongerechtvaardigde verrijking.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 30 januari 1959, ECLI:NL:HR:1959:AI1600 (Quint/Te Poel)

  De Hoge Raad formuleerde in dit arrest de ruime uitleg van het begrip wet in artikel 6:1 BW. Verbintenissen die niet voortvloeien uit een overeenkomst, hoeven niet rechtstreeks uit een wetsartikel voort te vloeien. In gevallen waarin de wet geen specifieke regeling kent moet een oplossing moet worden gezocht die:

  • past in het stelsel van de wet; en,
  • aansluit bij de in de wet geregelde verbintenissen.