• Boek 6 Artikel 103 (6:103 BW)

  Schadevergoeding in geld

  Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Nochthans kan de rechter op vordering van de benadeelde schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom toekennen. Wordt niet binnen redelijke termijn aan een zodanige uitspraak voldaan, dan herkrijgt de benadeelde zijn bevoegdheid om schadevergoeding in geld te verlangen.

  Toelichting


  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.