• Boek 6 Artikel 104 (6:104 BW)

    Winstafdracht

    1. Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of op een gedeelte daarvan.

    Jurisprudentie

    Hoge Raad, 18 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0893
    Illegale onderverhuur. Ingeval van een vordering van een verhuurder, dan verleent artikel 6:104 BW aan de rechter een discretionaire bevoegdheid om de gevorderde schadevergoeding te begroten op de door de huurder behaalde winst uit illegale onderverhuur.