• Boek 6 Artikel 111 (6:111 BW)

    Voldoen nominale bedrag

    1. Een verbintenis tot betaling van een geldsom moet naar haar nominale bedrag worden voldaan, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling anders voortvloeit.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.