• Boek 6 Artikel 112 (6:112 BW)

    Gangbare valuta

    1. Het geld dat ter voldoening van de verbintenis wordt betaald, moet op het tijdstip van de betaling gangbaar zijn in het land in welks geld de betaling geschiedt.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.