• Boek 6 Artikel 115 (6:115 BW)

    Plaats van betaling

    1. De plaats waar de betaling moet geschieden wordt bepaald door deartikelen 116-118, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit dat op een andere plaats moet of mag worden betaald.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.