• Boek 6 Artikel 118 (6:118 BW)

    Vestigingsplaats bedrijf

    1. Indien de verbintenis is ontstaan bij de uitoefening van bedrijfs- of beroepsbezigheden van de schuldeiser, geldt in de artikelen 116 en 117 de plaats van vestiging waar die bezigheden worden uitgeoefend, als woonplaats van de schuldeiser.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.