• Boek 6 Artikel 124 (6:124 BW)

  Omrekening naar koers betalingsdag

  Wordt de verbintenis als gevolg van toepassing van de artikelen 121, 122 of 123 of van omzetting in een vordering tot schadevergoeding overeenkomstig het bepaalde in afdeling 9 van titel 1 voldaan in ander geld dan tot betaling waarvan zij strekt, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt.

  Toelichting


  Geen toelichting beschikbaar.

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.