• Boek 6 Artikel 126 (6:126 BW)

    Koersbepaling

    1. Voor de toepassing van deze afdeling geldt als koers de koers tegen welke de schuldeiser zich onverwijld het geld kan verschaffen, zulks met inachtneming van hetgeen uit wet, gewoonte en inhoud of strekking van de verbintenis mocht voortvloeien.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.