• Boek 6 Artikel 127 (6:127 BW)

  Verrekening

  1. Wanneer een schuldenaar die de bevoegdheid tot verrekening heeft, aan zijn schuldeiser verklaart dat hij zijn schuld met een vordering verrekent, gaan beide verbintenissen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet.
  2. Een schuldenaar heeft de bevoegdheid tot verrekening, wanneer hij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld jegens dezelfde wederpartij en hij bevoegd is zowel tot betaling van de schuld als tot het afdwingen van de betaling van de vordering.
  3. De bevoegdheid tot verrekening bestaat niet ten aanzien van een vordering en een schuld die in van elkaar gescheiden vermogens vallen.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 27 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3777

  Het feit dat een vordering en een tegenvordering in hetzelfde document zijn geregeld, betekent niet altijd dat zij uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien. Dit betekent dat, ook niet altijd de bevoegdheid tot verrekenen bestaat.